OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA DLA FIRM na zajęcia sportowe, rekreacyjne i integracyjne.

Szanowni Państwo!

Zapewnienie odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko rozumianego zdrowia - fizycznego, psychicznego i społecznego. Dzięki treningom pracownicy kształtują w sobie motywację i wytrwałość, a także umiejętności dążenia do celu i pokonywania swoich słabości. Naszym celem jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz dbania o dobre samopoczucie i sprawność fizyczną poprzez aktywność rekreacyjno-ruchową.

Inwestycje w sportowe pasje pracowników pozwalają im rozwijać nie tylko swoją kondycję fizyczną, ale także konkretne cechy i umiejętności. Wytrwałość, motywacja, nastawienie na osiąganie coraz lepszych rezultatów oraz współpraca w grupie - to wartości ważne również z punktu widzenia firmy.

Osoba wypoczęta i zmotywowana jest bardziej wydajna i ciesząca się dobrym samopoczuciem rzadziej chorują, dzięki czemu nie obciąża pracodawcy kosztami leczenia.

W skład proponowanych zajęć wchodzą ćwiczenia ogólnorozwojowe, do których zalicza się: poprawa kondycji i sprawności fizycznej, większy przypływ energii i spalenie kalorii. Opanowanie umiejętności technik obronnych to analiza ryzyka radzeniu sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, asertywności i wzmocnieniu pewność siebie, nie tylko w przeciwstawieniu się zagrożeniu ze strony napastnika, ale również w pokonywaniu życiowych problemów.

OFERTA WSPÓŁPRACY dla firm, organizatorów szkoleń i wyjazdów integracyjnych.

Wzbogacenie oferty nie tylko na nudę i niepogodę.

Wzbogacimy Państwa ofertę przedsiębiorstwa o atrakcję związaną z przeprowadzeniem zajęć rekreacyjnych z zakresu samoobrony ju jitsu dla wszystkich grup wiekowych. Zajęcia mogą być przeprowadzone w plenerze i na sali sportowej lub konferencyjnej, nie wymagają sprzętu sportowego, ani specjalistycznego.

W skład proponowanych zajęć wchodzą ćwiczenia ogólnorozwojowe, do których zalicza się: poprawa kondycji i sprawności fizycznej, większy przypływ energii i spalenie kalorii. Opanowanie umiejętności technik obronnych to analiza ryzyka i radzeniu sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, asertywności i wzmocnieniu pewność siebie, nie tylko w przeciwstawieniu się zagrożeniu ze strony napastnika, ale również w pokonywaniu życiowych problemów.

Zapraszamy do współpracy.
Zarząd Klubu Sportowego
"Pantera-Brwinów"

___________________________
center
center
center
center
center
center
center
___________________________